Wie zijn wij?

De Tulpenrit is een van de oudste toertochten van Nederland. Het principe van de rit blijft zoals vanouds, mooie weggetjes langs tulpenvelden, door dorpjes en over dijken. De organisatie is sinds 2016 in handen van MVC Crossroads, Stichting TulpenRit staat onder leiding van Jeff Holman.

De TulpenRit heeft ook prijzen,

  • De club met de meeste deelnemers
  • De club die het verste weg komt
  • De deelnemer die het verste weg komt
  • De jongste deelnemer
  • De oudste deelnemer
  • De oudste motor

2016 tot heden

Het bestuur is gevormd uit leden van MVC Crossroads

Voorzitter: Jef Holman
Secretaris: Erik Koppel
Penningmeester: Arnold Klitsie


2003 tot 2016

Per 1 oktober 2003 is de organisatie van de Tulpenrit in handen van de Stichting TulpenRit ( STR ) met als bestuur: Voorzitter Gerard Miedema en als Secretaris/penningmeester Edgar Nooter.

In 2004 is het bestuur uitgebreid met Willem Schellevis met de functie van Toercommissaris. In 2007 is Sjaak Schuyt het bestuur komen versterken en heeft de functie van 2e penningmeester. In 2008 heeft Sjaak Schuyt het penningmeesterschap op zich genomen en Edgar Nooter blijft het secretariaat beheren. Eind 2013 heeft Sjaak Schuyt het penningmeesterschap overgedragen aan Koen Schellevis die tot het bestuur is toegetreden. Sjaak bleef wel aan als algemeen bestuurslid.